Co nie jest polską flagą?

Polską flagą państwową nie jest płótno o barwach RP zawierające jakiekolwiek napisy, znaki graficzne czy inne elementy.